עד קצווי מערב – סיור לימודי במרוקו היהודית, ד"ר דוד גדג'
21-28 במרץ 2023, האוניברסיטה העברית בירושלים

פאס | מכה וירושלים של צפון אפריקה

מתי נוסדה העיר ומתי הגיעו היהודים הראשונים?השושלת האידריסית, אידריס השני במאה ה-9, וישנן עדויות להימצאות קהילה יהודית מאותה עת, המלאח נוסד ב-1438
אתר היסטורי מרכזי בעיראוניברסיטת אל-קרוויין (המאה ה-9) , מדרסת אבו ענניה (המאה ה-14)
שלושה אירועים היסטוריים/עובדות היסטוריות בחיי היהודים?1.מרכז הבלשנות העברית במאה ה-10 – יהודה אבן קֻרַיְשרִסַאלַה: השוואה בין הלשונות השמיות עברית, ארמית וערבית, דונש הלוי בן לברט – הבחין בין פועל עומד ליוצא ומיין פעלים לבניינים כבדים וקלים, יהודה חיוג' – שורשי פועל שלשיים.
2. המאות 15 וה- 16 – מגורשי ספרד בפאס – בין תושבים למגורשים
3. 17-19 באפריל 1912 – התריתל – פרעות ביהודי פאס
שלוש דמויות יהודיות מהעיר1. יעקב אבן צור, שאול שמואל סירירו
2. זהרא סמחון מייסדת "אם הבנים"
3. יוסף בן נאים
שני ספרים חשובים בעיניי שנכתבו בעיר1. דברי הימים של פאס למשפחת אבן דנאן
2. תקנות חכמי פאס
בשנת 1603, לאחר מותו של הסולטן אחמד אל-מנסור, השישי והבולט בשושלת הסעדית, ששלט במרוקו במשך 35 שנים התקיימה בממלכה אנרכיה והשושלת החלה לשקוע עד נפילתה ב- 1659.
מתוך: דברי הימים של פאס, עמ' 72-71

רבי יצחק בן יעקב אלפסי