אוטופיה מקזבלנקה: כתבי מכלוף אביטאן (הוצאת 'רעב', 2016) 

20160623_122552"למה נהיה לאֻמות אֻמות ונלחם תמיד ונחיה ברע, נהיה לעם אחד תחת ממשלה אחת, ולא נלחם, ונחיה בטוב."

"ומה היא האֻמה כי אם ציון וסמל לסדור האדם ויחודו לעם אחד. והראשים והגונים והגזעים לא יבדילונו שממזג הארצות באו ומה הוא גזעי וגזעך, מחומר אחד קורצנו, אב אחד לנו ובכדור אחד נחנו."

כך כותב מכלוף אביטאן (1960-1908), אינטלקטואל והוגה מדיני שנולד בקזבלנקה שבמרוקו ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1954 למושב בנגב. משנתו האוטופית ראתה אור לראשונה בקזבלנקה לאחר מלחמת העולם השנייה והתקבלה באדישות או לחלופין בהתנגדות לתפיסותיו המהפכניות. בכתביו טוען אביטאן לשוויון בין בני ובנות דתות שונות, ומציג חזון א-לאומי ועל-דתי, חזון תיאולוגי הנטוע באהבת הזולת ובאהבת הבורא. להשקפתו, האנשים בעולם אינם זקוקים לגבולות, למדינות ולצבאות; הם גם אינם זקוקים להגדרות לאומיות או דתיות הגורמות בסופו של דבר, ובאופן בלתי נמנע, למלחמות. הסדר בחייהם ינבע מחינוך לעבודת אדמה, מלאכה והשכלה, ומשמירה על שבעה עיקרים, ביניהם ידיעת אלוהים, אהבת אדם ושמירה על היגיינה. אלו יונהגו על ידי ממשלה עולמית שתעמוד בראש העם האחד שהוא למעשה האנושות כולה.

משנתו של אביטאן מעוררת השראה הן בתוכנה והן בצורתה: רעיונותיו האוטופיים, כמו הקריאה לאיחוד שלוש הדתות המונותיאיסטיות, הנשענים על עולם מושגים פילוסופי, כתובים בעברית ימי ביניימית בהירה ומרהיבה. אפשר רק להתקנא בעולמו האוטופי של אביטאן, שישראל והעולם של 2016 כל כך רחוקים ממנו. בנוסף, העובדה שמשנתו הכתובה נשארה עדיין עלומה מעוררת תחושה של אי-נחת ושל חוסר צדק הדורש תיקון, ומוסיפה נדבך נוסף לסיפורו של האינטלקטואל-האוטופיסט ממרוקו שנשאר אלמוני.

מטרת אסופה זו היא להוציא את אביטאן מאלמוניותו ולחשוף שלושה מן הטקסטים המרכזיים שכתב: החוברות אשר האדם (1945) ובנין העולם ובריאת אדם חדש (1947) שיצאו לאור לראשונה בקזבלנקה; ומכתב הנושא את הכותרת "לראש האומה הישראלית" (1945), ומופיע כאן לראשונה בדפוס.

במהדורה זו תוקן הטקסט לפי התיקונים שהוספו למהדורתן הראשונה של החוברות. הכתיב והתחביר הפואטי של אביטאן נותרו על כנם, למעט במקרים בודדים של שגיאות הקלדה שהופיעו במקור. בחרנו שלא להוסיף הערות וביאורים כדי לשמור על חוויית המפגש עם הטקסט המקורי ועל הקריאה הרצופה בו.

הנספח לספר כולל שתי כתבות על אביטאן, שהתפרסמו בעיתונות בשנות החמישים. כמו כן, לספר נוספה אחרית דבר מאת דוד גדג' ובה רקע תיאורטי והיסטורי מקיף, וכן פירוט ההקשרים התרבותיים וההגותיים של יצירת אביטאן מזוויות שונות. ספר זה רואה אור בזכות מחקרו הנחשוני של גדג' שהעלה את אביטאן מתהום הנשייה, והודות לשיתוף הפעולה מצד משפחת אביטאן.

אנחנו תקווה כי פועלנו למען גילויו של "צדק פואטי", כשם הסדרה בה רואה אור ספר זה, ישיב לאביטאן את המקום הראוי לו: אוטופיסט, הוגה מדיני, הומניסט.

יעל דקל, רעב ספרים, אביב תשע"ו

לרכישת הספר באתר אינדיבוק 

דוד גדג' בהרצאה על הספר אוטופיה מקזבלנקה – מכלוף אביטן על שלום עולמי, בימת חוקר: עם עולם – יהדות ויהודים במגע, בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב, 6 בדצמבר 2016.

מאמרים על מכלוף אביטאן והספר: 

 1. דוד גדג', האוטופיה היהודית מקזבלנקה, תרבות וספרות: הארץ, 14.12.2014
 2. David Guedj, The Secret to World Peace, According to a Jewish Utopian From Casablanca in WWII, Haaretz, Dec 17, 2014
 3. מכלוף אביטאן: האינטלקטואל האוטופיסט ממרוקו שנותר אלמוני, העוקץ, 08.07.2016
 4. דוד גדג', שיהיה מין האדם: רעיון הממשלה העולמית בכתבי מכלוף אביטאן, הסדנה להיסטוריה חברתית, 10.07.2016
 5. ד"ר מאיר בוזגלו, מכלוף אביטן, החוזה של מדינת האנושות, ספרים: הארץ, 19.08.2016
 6. דוד טברסקי, האוטופיסט מקזבלנקה, דבר ראשון, 21.08.2016
 7. זהר אלמקייס, מחוץ לקופסה: סיפור תחיית מחשבתו של מכלוף אביטאן, בית אביחי, 21.08.2016
 8. Prf. Mohamed Elmedlaoui, De l’utopie prophétique de Rabbi Makhlouf Abettan de Casblanca pendant la 2ième Guerre Mondiale (En Arabe), OrBinah
 9. איתן קלינסקי, נר זיכרון למכלוף אביטן, חדשות מחלקה ראשונה, 23.08.2016
 10. ד"ר אליעזר באומגרטן, מכלוף אביטן אוטופיה מקזלנקה, מים מדליו, 27 (בין קודש לחול – חינוך יצירה קהילה), תשע"ו, עמ' 250-245
 11. דוד גדג' וד"ר מיכל אוחנה משוחחים בתכנית "עושים סדר חדש" עם גל גבאי על "אוטופיה מקזבלנקה", 23.11.2016 (החל מדקה 09:40)
 12. ד"ר יגאל בן נון, מכלוף אביטן ועסקני המזרחיות, הארץ, 02.12.2016
 13. Oded Gilad, Découverte d’un nouveau penseur fédéraliste marocain des années 40, Revue trimestrielle de débat et de culture fédéraliste, Septembre 2016 N° 173, p.p 32-33
 14. פרופ' דוד בנון, על המרכז ועל הפריפריה: רשמים מהמושב "מחשבה והגות בצפון־אפריקה", ד"ר אבי אלקיים (עורך), היולי: ביטאון הסטודנטים של המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן, גיליון מס' 4 (אדר תשע"ז), עמ' 9-7.
 15. David Banon, Du centre et de la périphérie, Menora.info, 14 mars, 2017
 16. Oded Gilad, The Rediscovery of a Moroccan-Jewish World Federalist from the 1940s, The Federalist Debate, March 2017
 17. חן מלול, ההוגה היהודי-מרוקני שקרא להקמתה של ממשלה עולמית אחת, הספרנים: בלוג הספרייה הלאומית, 03.08.2017.