עד קצווי מערב – סיור לימודי במרוקו היהודית, ד"ר דוד גדג'
21-28 במרץ 2023, האוניברסיטה העברית בירושלים

רבאט | אירופה במרוקו

מתי נוסדה העיר ומתי הגיעו היהודים הראשונים?נוסדו במאה ה-12 על ידי הח'ליפים משושלת אל-מֻוַואחִידוּן קבעו את רבאט כבירה. באותה עת התגבשה בערים קהילה יהודית עליה דיווח רבי אברהם בן דוד מפרובנס; ב- 1807 נוסד המלאח
אתר היסטורי מרכזי בעירנהר Bou Regreg, מאוזוליאום מוחמד החמישי, מגדל חסאן, (שושלת אל-מווחידון, אחד מבין שלושה מגדלים: 'גיראלדה' בסיביליה ו'כותוביה' במראכש)
שלושה אירועים היסטוריים/עובדות היסטוריות בחיי היהודים?1. במאה ה-16 בעיר פעלו משפחות סוחרים, בעיקר ממגורשי ספרד, שנעו בין מרוקו, הולנד, אנגליה ואיטליה
2. במאה ה-17 העיר היא מרכז התנועה השבתאית במרוקו – בין מתנגדים למאמינים
3. במאה ה-20 בירת המוסדות על קהילתיים היהודים: מנהלת העניינים השריפיים ותוכה המפקח על המוסדות היהודים (יחיה זגורי), בית הדין הרבני הגבוה (הרב שאול אבן דנאן), מועצת הרבנים במרוקו, ומועצת הקהילות היהודיות במרוקו
שלוש דמויות יהודיות מהעיר1. רבי חיים אבן עטר
2. רבי יעקב ששפורטש
3. יצחק אבו
שני ספרים חשובים בעיניי שנכתבו בעיר1. אור החיים לרבי חיים אבן עטר, פירוש על התורה, ונציה 1742
2. קרני רא"ם לרבי רפאל אנקווה, שו"ת, ירושלים 1910. כיהן כרב הראשי הראשון במרוקו
חיים זאב הירשברג, מארץ מבוא השמש, עמ' 145-144